Víte, co je systemika?

22.09.2011 22:42

Víte, co je systemika?

 
Pokud ano, určitě jste se už setkali s paní magistrou Karlou Maříkovou, která se dané problematice věnuje v Institutu pro systemickou zkušenost (ISZ MC)a která v dubnu spolu s dvacítkou učitelů českého jazyka a literatury z gymnázií Moravskoslezského kraje zapojených do projektu EURO (Efektivní Učení Reformou Oblastí gymnaziálního vzdělávání) navštívila Gymnázium v Rýmařově, aby vedla seminář na téma systemika. Že půjde o setkání velmi příjemné a podnětné, ukázaly hned první chvíle, kdy paní Maříková představila materiál, jemuž dala pracovní název Nově nejen v Rýmařově - pomůcka pro účastníky setkání, kterým slovo systemika málo nebo nic neříká.
V úvodu semináře byla učitelům představena systemická otázka:
„Proč pomáhám, když nemusím? Proč to vlastně dělám? Z ní bylo vyvozeno, že učitel je pomáhající profese, že by tak měl být brán a měl by se tak cítit, obzvlášť v době, kdy škola hledá novou podobu sebe sama. Specifikum učitelské profese spočívá v tom, že jde o profesi dynamickou a proměnlivou, tento jev by však neměl končit pouhým konstatováním stavu a kladením dalších nároků na učitele. Měl by být vnímám jako šance k efektivnějšímu způsobu profesionální práce, neboť každý člověk, zvláště pak učitel, se ve svém zaměstnání musí vždy jako profesionál chovat.
Další část semináře byla věnována vysvětlení rozdílů mezi profesí, poloprofesí a amatérstvím. Hovořilo se o rámci, v němž se lidé pohybují při jakémkoli jednání. Nejde o nic jiného než o stanovení pravidel, která umožňují zůstat v průběhu jednání v klidu.
Součástí chování profesionála je vědomí, že cokoli negativní lze přerámovat na pozitivní, základem je vzájemný respekt mezi lidmi.
Paní Maříková vysvětlila zásady systemického rozhovoru, jimiž jsou respekt, krása a užitek. Praktická východiska systemického přístupu byla rozebrána v pěti bodech – definice sebe sama jako pomáhajícího profesionála, jeho možnosti a nástroje, základní otázka pomáhajícího profesionála a pomocné vodítko pro vlastní objednávku, neboli jak v pedagogice systemicky pracovat.
V závěru semináře, kdy na účastnících nebyla patrná žádná únava, jež se v pátek odpoledne obvykle dostavuje, se hovořilo o příkladech dobré praxe, rozebíral se rozdíl mezi chválením a oceňováním, bylo řečeno, že důležitý je respekt člověka k sobě samému, umění říct nevím, vyjádřit, jak se cítím. Ve volné diskusi všichni rádi odpověděli na otázku: „Co mi přinesl seminář na téma systemika?“
Název materiálu zmiňovaného v úvodu by se po absolvování setkání mohl změnit na Nově nejen v Rýmařově - pomůcka pro účastníky setkání, kterým slovo systemika hodně zajímavého říká.
Třetí seminář učitelů českého jazyka a literatury byl všemi účastníky opět hodnocen velmi kladně. Odměnou organizátorům je fakt, že učitelé k nám rádi znovu přijíždějí a na konci setkání se ptají, na co se mohou těšit příště. Na tuto otázku by mohl odpovědět zejména Mgr. Vladimír Stanzel, který pozvání zajímavých lektorů zajišťuje.
 
zapsala Mgr. K. Havlíková
Gymnázium Rýmařov