Pro rodiče (a jejich děti)

 

Poradenská, psychologická, psychodiagnostická a terapeutická pomoc 

 
 • při zvládání obtíží ve výchově a vzdělávání 

 • při rozšiřování a upevňování rodičovských kompetencí

Jedná se o služby, které obvykle poskytují pedagogicko psychologická poradenská zařízení zřizovaná státem (tzv. PPP), často ve spolupráci se školami a školskými zařízeními. Naše nabídka směřuje k rodičům, kteří hledají alternativu k těmto tradičním a vyzkoušeným (oficiálním) postupům.

 

Ve spolupráci s externí psycholožkou nabízíme:

Psychologické služby:

 • zjišťování intelektových schopností, pozornosti a paměti

 • diagnostika osobnostních charakteristik

 • bilanční diagnostika

 • profesní orientace pro žáky základních a středních škol

 • diagnostika školní zralosti a výukových obtíží

 

Poradenství pro děti a dospělé:

 • výchovné problémy, práce s dítětem s ADHD

 • problémy ve vztazích

 • úzkostné poruchy, stres

 • pomoc při osobnostním rozvoji

 • nácvik relaxačních technik

 • cvičení grafomotoriky pro děti předškolního věku

 

Další informace, které by Vás mohly zajímat před případným objednáním,

naleznete na adrese www.ppsp.cz nebo zavolejte rovnou  775 353 206.