Realizované projekty

 

  • Projekt VYPLATÍ SE KOMPOSTOVAT? Experiment 2015 

Finančně byl podpořen z rozpočtu Moravskoslezského kraje částkou 70 000 Kč.

 
 

K tomuto projektu byly vytvořeny zvláštní stránky. Můžete na ně přejít kliknutím na odkaz: 

 

 https://projekt-vyplati-se-kompostovat.webnode.cz/

 

 

Ukončené projekty

  • Projekt MLUVME S DĚTMI KOMPETENTNĚ 

Finančně podpořeno z rozpočtu statutárního města Havířov částkou 34 000 Kč.

 

NAPSÁNO ÚČASTNÍKY:

 

Když se řekne MLUVME S DĚTMI KOMPETENTNĚ …

„…Tak to znamená, že se rodiče s děckama nemají vůbec bavit.“ vysvětloval, jak rozumí výzvě ke kompetentní komunikaci s dětmi jeden havířovský šesťák.  Někteří jeho spolužáci byli jiného názoru – kompetentně podle nich značí rozumně a promyšleně, nebo tak něco.

Nakonec, díky kompetentnímu dotazování, se ukázalo, že i ten první odpovídající nejpíš dávno dobře ví, co znamená mluvit kompetentně, ale rád na sebe upozorňuje - třeba tím, že hraje „nekompetentního“, neboli dělá ze sebe hlupáka. A jde tak na nervy nejen dospělým, nýbrž i svým vrstevníkům. Ten hoch má k provokativní komunikaci se světem jistě nějaké (často zásadní) důvody.

My dospělí zase máme šanci, abychom se  „kompetentním“ neboli ne hloupým a ne zbytečným kladením otázek od onoho kluka důvody pro jeho „zlobení“ dověděli. A mohli mu pomoci objevit, proč to dělá, proč „zlobí“, když nemusí. A co by mohl dělat místo toho.

Kompetentním dotazováním nás dospělých, třeba učitelů, vychovatelů nebo rodičů  zde ovšem v žádném případě nejsou myšleny výslech, manipulace, výhrůžky nebo snaha dostat (z těch děcek) odpověď   stůj co stůj.

Jak se to tedy dělá? Jak se vlastně MLUVÍ S DĚTMI KOMPETENTNĚ? Na to přišla řeč mnohokrát během realizace pilotního projektu poradny VIA ALTERA, který v roce 2012 finančně podpořilo město Havířov ze svého rozpočtu a který nesl již zmiňovaný název  MLUVME S DĚTMI KOMPETENTNĚ.

Jednotlivých projektových akcí se účastnily tři základní a dvě mateřské školy – ZŠ  Frýdecká, ZŠ Gorkého, ZŠ Na Nábřeží a mateřské školy na ulicích Sadová a Petřvaldská. Aktivity byly takzvaně  šité na míru- to znamená, že vedení škol, členové školních poradenských pracovišť  a rodiče dětí se rozhodovali pro účast v projektu podle  vlastních aktuálních potřeb. Takže lektor, poradce nebo performer nepřicházel na setkání s „hotovou věcí“, kterou pouze zprostředkuje, nýbrž domlouval s účastníky, co vlastně očekávají a potřebují, aby jim „to k něčemu bylo“.

Společným  jmenovatelem pak  stále zůstával tzv. systemický přístup, představující inovativní formu vzdělávání dětí i dospělých, jenž vychází ze zásad vzájemného respektu, společného estetického prožitku, ale současně užitku pro všechny zúčastněné. (Právě na využívání tohoto velmi efektivního přístupu v oblasti výchovy a vzdělávání  se zaměřuje realizátor projektu, poradna pro systemickou praxi VIA ALTERA se sídlem v Horních Budovicích).

A které aktivity se nakonec uskutečnily?

Velký ohlas mělo setkání s hercem  a mistrem slova Jakubem Folvarčným, absolventem pražské DAMU a rodákem ze sousedních Horních Bludovic, který přivezl z Prahy, Helsinek, Mnichova  a stovek dalších štací interaktivní představení určené pro diváky od tří do sto tří let.

Výrazným rysem jeho práce je právě důraz na využití tvůrčích zdrojů všech přítomných (zejména jejich fantazie, nápaditosti a myšlenkové nespoutanosti), jakož i podpora pozorného vzájemného naslouchání a dorozumívání. Jednoduše řečeno: Jakub Folvarčný mluví s dětmi jako s rovnocennými partnery v dialogu, pracuje s jejich nápady a fantazií, respektuje jejich vidění světa. Přitom se ale nepodbízí ani směšně nepitvoří a dává na oplátku nahlédnout do svých představ a svého dospělého vidění.

Na stejných principech (systemického přístupu), tedy na principech respektu, krásy a užitku byly postaveny i ostatní projektové aktivity:  skupinová práce maminek „puberťáků“ s rodinnou poradkyní a terapeutkou, individuální konzultace, supervizní setkání na téma osobních a profesních limitů v učitelské profesi nebo skupinová práce se třídou za účasti výchovné poradkyně.

V rámci projektu byli rodiče i pracovníci škol také seznámeni s nabídkou služeb poradny VIA ALTERA a obdrželi brožurky DÍTĚ JAKO PARTNER V ROZHOVORU, v nichž  jsou shrnuty zásady a pravidla, jejichž dodržování, nebo naopak nedodržování má velký vliv na kvalitu našeho dorozumívání s okolním světem, tedy i na kvalitu dorozumívání s našimi dětmi.

VIA ALTERA znamená jinou (možnou, alternativní) cestu.  Tento název nebyl zvolen náhodně. Systemický přístup rozšiřuje naše možnosti : když něco „funguje“ , podporujme to, když něco nefunguje nebo funguje špatně, hledejme jiné, alternativní cesty, jak by se tento nežádoucí stav mohl změnit, ať už ve výchově, při vzdělávání, při získávání autority, v pracovních kolektivech, v partnerských a rodinných vztazích nebo třeba při hledání rovnováhy v našem vlastním nitru.

Ti, kdo si letos systemický způsob práce v rámci projektu MLUVME S DĚTMI KOMPETENTNĚ vyzkoušeli, zjistili, že namísto další psychické zátěže a informační záplavy měli na setkáních příležitost uvolnit se, pocítit sebedůvěru a objevit v sobě novou chuť a sílu pro další zvládání  náročných rodičovských nebo učitelských rolí.  A navíc  svými ohlasy a pozitivním hodnocením dodali energii a dobrý pocit realizátorům. Proto bude projekt pokračovat i v roce 2013.

 

Karla Maříková (Radniční listy, leden 2013, přístupné z www.havirov-city.cz)

 

 

  • Projekt Podpora nových metod a forem práce v ZŠ a MŠ Horní Bludovice (finančně podpořeno z rozpočtu obce částkou 6 800 Kč)

Cíl projektu

Ve spolupráci s MŠ a ZŠ Horní Bludovice nabídnout nebo poskytnout rodičům pomoc při zvládání výchovy a vzdělávání dětí předškolního a školního věku, a to s využitím inovativních metod postmoderního konstruktivisticko systemického přístupu.

 

  • Projekt Konstruktivistický přístup v praxi (finančně podpořeno z rozpočtu obce Horní Bludovice částkou 4 000 Kč)

Cíl projektu

Metodická a supervizní podpora vedoucích kroužku Soptíků, který funguje díky aktivitám Sboru dobrovolných hasičů v Horních Bludovicích.