Pro děti (a jejich rodiče)

 

Výchovné poradenství

  • Pojem výchovné poradenství můžeme chápat dvojím způsobem. Jednak ho známe ze školního prostředí, kde je možno setkat se s výchovnými poradci. To jsou speciálně školení učitelé (na každé škole zpravidla jeden), kteří mají v daném zařízení ve zvýšené míře na starosti výchovnou složku vzdělávání. 
  • V posledních letech k nim přibyli školní metodici prevence negativních jevů. Rodiče se s těmito učiteli setkávají nejčastěji v případech, kdy jejich potomek "má nějaké problémy."

 

Alternativní výchovné poradenství

  • Výchovné poradenství lze ovšem také chápat jako odbornou službu, kterou mohou vyhledat rodiče dítěte třeba právě tehdy, když se od třídního učitele, od výchovného poradce nebo metodika prevence ve škole dovědí, že jejich potomek "má nějaké problémy." 
  • V takovém případě bývá návštěva odborníka, který není přímým účastníkem dění ve škole, velmi užitečná, protože přináší nový pohled na vzniklou situaci a nabízí alternativní řešení. 
  • Po dohodě s rodiči je možno navázat spolupráci také se školou a zlepšit situaci "spojenými silami všech zúčastněných". Děje se to v klidu, bez nežádoucích emocí a na profesionální úrovni. S tímto postupem máme v poradně výborné zkušenosti. 

 

"Hravý kurz" čtení s porozuměním

  • Nejde ani tak o zlepšení techniky čtení (to je vedlejším produktem kurzu), hlavním cílem je probudit v dětech radost ze čtení a potěšení z toho, že čtenému opravdu rozumí. Neporozumění obsahu slov totiž bývá častým zdrojem mnoha nedorozumění a nepříjemností spojených (nejen) s výchovou a vzděláváním.
  • Součástí kurzu je interaktivní představení básníka, dramatika, režiséra, herce a performera Jakuba Folvarčného. Jakub Folvarčný, tvořící také pod uměleckým jménem Jakub Foll, je absolventem Katedry alternativního divadla pražské DAMU a přední osobností české alternativní básnické scény Slam Poetry. Dětem se při své práci věnuje rád a často: https://www.youtube.com/watch?v=RPeI9zkObeA, a to i dosud nenarozeným: www.youtube.com/watch?v=60wZBMRUt0Q

 

Další informace, které by Vás mohly zajímat před případným objednáním,

naleznete na adrese www.ppsp.cz nebo zavolejte rovnou  775 353 206.