Kdo jsme a co děláme

 

VIA ALTERA poradna pro systemickou praxi,

jak zní plný a oficiální název, je nezisková organizace, která vznikla za účelem obecně prospěšné činnosti zejména v obasti vzdělávání, výchovy a mezilidských vztahů.

 

VIA ALTERA  sdružuje

zastánce a reprezentanty postmoderního konstruktivisticko-systemického přístupu v profesionálním pomáhání, ve vzdělávání i v běžném životě lidí.

 

VIA ALTERA působí 

na celém území České republiky, nejvíce aktivit však vyvíjí v moravskoslezském regionu. 

 

VIA ALTERA je podporována

finančně zejména prostřednictvím dotací, grantů a darů. Dalším zdrojem prostředků jsou příjmy z vedlejší neziskové činnosti, konkrétně z poskytování některých forem vzdělávání a poradenství. Důležitou podmínkou fungování organizace je dobrovolnická práce. 

 

VIA ALTERA využívá

principů a východisek tzv. systemiky. Veškeré aktivity jsou převážně zaměřeny na bezprostřední praktické využití těchto principů. Co je systemika 

 

 

                    SYSTEMICKÝ PŘÍSTUP VNÁŠÍ DO LIDSKÝCH SETKÁNÍ RESPEKT, KRÁSU A UŽITEK.