O systemickém přístupu 

 
Důležité upozornění. Následující text o systemickém přístupu může někomu připadat komplikovaný až nesrozumitelný. 
Jestliže Vám texty tohoto druhu, tedy složité a hůře srozumitelné, z nějakého důvodu vadí, nepokračujte ve čtení. 
Prostě to nečtěte. Učiňte tak v duchu systemiky. 
Jedna ze základních systemických otázek, která zní jednoduše, a přitom je skutečně zásadní z hlediska našeho bytí, zní
 

   "PROČ TO DĚLÁM, KDYŽ NEMUSÍM?"

 
Otázka je univerzální a lze si ji položit v jakékoli situaci. 
Jsme-li při jejím zodpovídání upřímní, může nám to být mimořádně užitečné.
 
 

Východiska systemického přístupu

 

Systemický přístup v oblasti profesionálního pomáhání

  • Systemický přístup (v duchu postmoderní filozofie) vychází z předpokladu, že lidé jsou autonomní bytosti neovlivnitelné přímou intervencí, kterým tudíž nelze ani úplně porozumět, ani je libovolně měnit či instruovat. 
 
  • Toto zdánlivě skeptické východisko ovšem paradoxně umožňuje nacházet jiné, účinnější cesty spolupráce a pomoci (odtud název VIA ALTERA, tj. jiná - alternativní - možná cesta.)

 

Partner v rozhovoru (v profesionálním kontextu hovoříme o klientovi)

  • Partner v rozhovoru (klient), jímž může být kdokoli, kdo chce rozhovorem dosáhnout nějaké smysluplné změny - hledá řešení, pomoc, radu, ujasňuje si svůj názor apod., je v systemickém pojetí vnímán jako konkrétní člověk s jedinečným životním příběhem, s předchozími nepřenositelnými zkušenostmi a s vlastními zdroji využitelnými k žádané změně v jeho životě - třeba při vzdělávání či osobním rozvoji.  
 
  • Tuto (pozitivní) změnu u něho pomáhá podnítit  pomáhající profesionál - učitel, poradce, sociální pracovník, lektor, supervizor, kouč nebo terapeut. 
 
  • Děje se to v "konstruktivisticko - systemicky" vedeném rozhovoru, při němž je využíváno ověřených účinných nástrojů a technik.

 

PhDr. Vratislav Strnad

PhDr. Strnad je přední osobností české resp. česko-slovenské systemiky. O systemickém přístupu v jeho pojetí je možno získat více informací na stránkách Institutu pro systemickou zkušenost: www.isz-mc.cznnnn   

PhDr. Vratislav Strnad v sídle poradny v Horních Bludovicích