Hodnocení našich lektorů

  • Vzdělávací program KOMUNIKACE V OBTÍŽNÉ SITUACI

Meopta-optika, s.r.o., Přerov

U paní Karly Maříkové jsem absolvoval v únoru 2013 kurzy Komunikace v obtížné situaci a Vyjednávání a argumentace. Z obou kurzů jsem si odnesl mnoho zajímavých poznatků z oblasti soft-skills, ale také množství velmi zajímavých a podnětných životních postřehů a zkušeností, kterými paní lektorka oba kurzy bohatě prokládala. Setkání s paní Karlou Maříkovou bylo pro mne mimořádně zajímavou zkušeností a velkým obohacením, vřele mohu paní Karlu Maříkovou doporučit i ostatním.

RNDr. Drahomír Vrána

 

  • Vzdělávací program PEDAGOG A STRES

ZŠ Hostinné 25. a 26. říjen 2012

Mgr. J. S.

Materiály ještě využijeme i pro další pedagogy.

Lektorka je vysoce profesionální a také lidská.

Školení bylo vedeno ve velmi příjemné atmosféře, bylo velmi pozitivní.

Mgr. Z. K.

Oceňuji velmi příjemnou atmosféru, schopnost empatie lektorky a praktický přínos kurzu.

Rozhodně jsem motivován k prohloubení nabytých znalostí.

Mgr. B. V.

Lektorka byla velmi příjemná, lidská. Ráda bych školení s ní absolvovala znovu.

Školení bylo velmi užitečné a pro pedagogickou činnost přínosné.

Mgr. S. D.

Atmosféra byla velmi příjemná a přátelská. Spoustu věcí jsem si uvědomila. Lektorka se nám věnovala nad rámec tématu školení.

Tématům jsem porozuměla a určitě některé informace využiji ve své práci. Bylo to velmi inspirativní.

Mgr. M. Č.

Lektorka má příjemné vystupování, velké znalosti v oboru psychologie, pohotově reaguje na dotazy.

Mgr. R. J.

Jasná pravidla a struktura předem (respekt)

Příjemné jednání, smysl pro humor

Přínos

Praktické rady a techniky relaxace

Pohled na věci i z jiných stran

Připomenutí důležitosti pozitivního přístupu a pochvaly

Mgr. L. E.

Paní lektorka pracovala velice profesionálně. Vše srozumitelně vysvětlila.

Celkový dojem velice kladný

I. B.

Názorné příklady se budu snažit uvést do praxe – výborná lektorova motivace.

M. Š.

Lektorka svým přístupem a metodami práce dokázala navodit aktivní spolupráci všech zúčastněných.

Školení předčilo očekávání všech účastníků, bylo vtipné a neúnavné.

Mgr. H. K.

Paní Maříková byla velice příjemná.

Mgr. H. K.

Zjistila jsem, že stresu se zbavím také jinými relaxačními technikami, než jsem byla zvyklá.

Paní Maříková byla velice příjemná.

Mgr. L. S.

Líbilo se mi, že použité příklady byly z praxe. Děkuji za návody, které půjdou do praxe aplikovat.

 

  • Vzdělávací program ZÁKLADY ASERTIVITY

Opavská lesní a.s.

Vážená paní magistro,

jménem všech účastníků školení na téma základy asertivity, konaném ve dnech 1. 3. – 2. 3. 2012 v prostorách hotelu Mánes ve Svratce, Vám chci osobně velice poděkovat za prezentaci daného tématu na velmi vysoké úrovni.

Především chci vyzvednout Vaše odborné znalosti a osobní podání dané problematiky. Zcela jste předčila naše očekávání. Hluboce oceňuji Vaše umění pomáhat lidem s cílem vytvořit jim psychickou pohodu, která je tak nutná pro každého jedince naší společnosti.

Ještě jednou děkuji a těším se na další příležitost setkat se s Vámi.

Ing. Jindřich Grosser

ředitel Opavské lesní a.s.

 

  • Vzdělávací program v rámci projektu MLUVME S DĚTMI KOMPETENTNĚ

     
 

MŠ Sadová a MŠ Petřvaldská Havířov 2012

První setkání s hercem, absolventem pražské DAMU Jakubem Folvarčným a s jeho zcela netradiční, ale o to poutavější pohádkou „Vlk a hlad“ bylo nezapomenutelné. 
Půjčil si stůl a prodlužovací šňůru, z tašky vytáhl „rekvizity“, které by maminky při vánočním úklidu asi vyhodily do koše, rozsvítil 2 lampičky a začal… 

  

Tak hrobové ticho jsme už ve školce dlouho neměli. Děti s otevřenými pusami poslouchaly zvuky větru, padajících vloček, chrápajícího vlka,... příběh prožívaly, rozuměly mu. Viděly „babičku, Karkulku, maminku“ ve věcech, ve kterých je jiní nevidí,bavily se, radily a přemýšlely,... 

   

Tato pohádka není běžně k dispozici, byla nám nabídnuta jako jeden z programů projektu„Mluvme s dětmi kompetentně“ jehož realizátorem je nevládní organizaceVIA ALTERA, poradna pro systemickou praxi, která svou činnost zaměřuje zejména na pomoc v oblasti vzdělávání a výchovy.

   

Naše účast v projektu pohádkou neskončila, čekají nás ještě odborné konzultace a přednášky. Už nyní si můžete u učitelek půjčit brožurku Dítě jako partner rozhovoru, v níž jsou shrnuty zásady a pravidla, jejichž dodržování, nebo naopak nedodržování má velký vliv na kvalitu našeho dorozumívání s okolním světem, tedy i na kvalitu dorozumívání s našimi dětmi.

Bc. Zdeňka Hýžová, ředitelka MŠ