Výchovné poradenství

 

Výchovné poradenství chápeme v širším slova smyslu než je zvykem ve školní praxi -  máme na mysli odbornou službu, kterou mohou vyhledat rodiče dítěte tehdy, když se od učitele, výchovného poradce nebo metodika prevence ve škole dovědí, že jejich potomek "má nějaké problémy."

 

Rodinná nebo párová terapie

 

V rodinné a párové terapii je "klientem" celá rodina, respektive pár. Cílem spolupráce s terapeutem je podnítit v setkáních takové změny fungování "rodinného systému" , které pomohou odstranit nebo zmírnit dříve vzniklé problémové situace.

Sezení probíhají (pokud možno) za přtomnosti celé rodiny nebo dvojice.

Skupinová terapie a Svépomocné skupiny

 

Práci ve skupině využívají klienti/účastníci vzdělávání, které spojuje společné téma. Skupinu mohou tvořit například rodiče dětí s výchovnými nebo vzdělávacími problémy, matky vychovávající děti bez otce, rodiče v rozvodové fázi apod. Výhodou skupinového sezení je nižší cena, ale především obohacující lidské setkání, rozmanitost pohledů, zkušeností a možných řešení.

kontakt pro klienty z Moravskoslezského kraje

www.poradenstvi-rodinna-terapie.cz

 

Další informace, které by Vás mohly zajímat před případným objednáním,

naleznete na adrese www.ppsp.cz nebo zavolejte rovnou  775 353 206.