Vzdělávání pro profesionály

 

NEJČASŤEJŠÍ TÉMATA VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

 

prevence školní neúspěšnosti žáků ••• zvládání nežádoucího chování žáků ••• vykročení ze „začarovaného kruhu“ problémových interakcí ve vztahu učitel - žák ••• vedení profesionální komunikace s rodiči (nebo s jinými „autoritami“) •••  definice a upevňování vlastních profesních kompetencí ••• duševní hygiena jako součást profesní kompetence ••• prevence syndromu vyhoření

 

AKTUÁLNÍ NABÍDKA PROGRAMŮ A SLUŽEB PRO ŠKOLY

 

1. Vzdělávací a sebezkušenostní modulové „půldenní“ programy (4 hodiny)

 

název modulu *

Profesionální rozhovor, nebo společenská konverzace?

Zásady vedení pomáhajícího rozhovoru

Kde začínají a kde končí mé profesní kompetence?

Práce se sebou v pozici pomáhajícího profesionála

Lze jednat v klidu s „nespokojeným“ rodičem?

Zásady vedení profesionálního rozhovoru

Je nekázeň žáků „učitelova ostuda“?

Práce se sebou v pozici pomáhajícího profesionála

Spratek, nebo partner v dialogu?

Zásady vedení profesionálního rozhovoru

Hrozí mi syndrom vyhoření?

Práce se sebou v pozici pomáhajícího profesionála

Využití systemického přístupu ve výchovném poradenství

Zásady konstruktivisticko systemického přístupu

Využití systemického přístupu ve školní prevenci rizikových jevů

Zásady konstruktivisticko systemického přístupu

* Moduly je možno absolvovat samostatně nebo sestavit vlastní program kombinací vybraných témat.

 

2. Supervizní a sebezkušenostní  práce ve skupině

 

forma práce

Skupinová práce pod vedením terapeuta a supervizora
 


Supervize je zprostředkování nezatíženého náhledu na činnost, kterou člověk vykonává, s cílem vyvarovat se chyb, s cílem osobního a profesního růstu nebo s cílem potvrzení kvality této činnosti. Supervizor je ten, kdo pomáhá zprostředkovat pohled "odjinud", vede k cíli, poskytuje důvěru, bezpečí a respekt.

 

3. Individuální koučování** a supervize

 

forma práce

Individuální sezení s koučem nebo supervizorem

 

**  Cílem koučování je - zjednodušeně, avšak výstižně řečeno - pomoci klientovi „dosáhnout úspěchu“. Koučování není psychoterapie. Smyslem koučování není léčba, odstraňování nedostatků nebo skrytých příčin. (I když někdy může mít koučování podobný efekt jako psychoterapie.)

 

Další informace, které by Vás mohly zajímat před případným objednáním,

naleznete na adrese www.ppsp.cz nebo zavolejte rovnou  775 353 206.